เรียนแจ้งเพื่อปฏิบัติทุกหน่วยงาน

เนื่องจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูล ดังนั้นเพื่อให้ระบบเลขทะเบียนของแต่ละหน่วยงานดำเนินไปอย่างถูกต้อง จึงขอความกรุณาทุกหน่วยงานเข้าไปพิมพ์หนังสือของช่วง วันที่ 6-8 กรฎาคม 2558 จากช่องลงรับหนังสือจากตะกร้า online ของระบบ ค้นหาหนังสือ วันที่ 1 ม.ค.-8 ก.ค. 2558 แล้วนำมาลงรับหนังสือที่ช่อง ลงรับเอกสารจากระบบอื่น ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน 9 ก.ค.-31 ธ.ค. 2558 หากหน่วยงานใดลงรับหนังสือครบแล้ว สามารถดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารตามปกติคลิ๊กที่นี่>>ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน 9 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2558

คลิ๊กที่นี่>>ค้นหาหนังสือ วันที่ 01 ม.ค. - 08 ก.ค. 2558

คลิ๊กที่นี่>>ค้นหาหนังสือ วันที่ 14 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2557

คลิ๊กที่นี่>>ค้นหาหนังสือ วันที่ 02 ม.ค. - 13 ต.ค. 2557

คลิ๊กที่นี่>>ค้นหาหนังสือ วันที่ 08 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2556

คลิ๊กที่นี่>>ค้นหาหนังสือ วันที่ 02 ม.ค. - 07 พ.ค. 2556

คลิ๊กที่นี่>>ค้นหาหนังสือ วันที่ 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2555Copyright 2012 Sarabanflow by Bigbeesolution company All rights reserved Tel 081-9672515